Over mij

Lena tast de grenzen af tussen textiel, installatie, interieur en scenografie. Ze luistert daarbij naar de woorden van Georges Perec. “We moeten opnieuw leren kijken.” We zijn zo gewoon alles te zien dat we niet meer kunnen kijken. We moeten behoedzamer kijken, onszelf dwingen op te schrijven wat oninteressant is, het allervanzelfsprekendste, allergewoonste, alleronbenulligste. In de ruimtes waar we ons alle dagen in begeven, daar bevinden zich de dingen die we niet meer zien. Lena wil ze zien, zichtbaar maken.

Lena Vandenbussche op Instagram

Contact: lena@lenavandenbussche.be

Samen met Ella Vandenbussche werkt ze als in vorm.